More i krš

Javna ustanova More i krš

POZIV NA ČETVRTI WEBINAR PROJEKTA ECOSS

Poštovani, ovim putem pozivamo Vas na četvrti webinar koji će se održati u sklopu projekta ECOSS -Ekološki sustav promatranja u Jadranskom moru: oceanografska promatranja za bioraznolikost, sufinanciranog iz Programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija-Hrvatska 2014.-2020. Glavni cilj projekta ECOSS je uspostaviti ekološki sustav promatranja u Jadranskom moru (ECOAdS) na području Hrvatske i Italije koji će integrirati ekološka i oceanografska istraživanja i praćenja u skladu s Natura 2000 strategijama očuvanja. Javna ustanova „More i Krš“ kao jedan od projektnih partnera organizira ciklus webinara s ciljem predstavljanja vrijedne prirodne baštine NATURA 2000 područja Viškog akvatorija. Ovaj posljednji webinar na temu „Između mora i neba – Eleonorin sokol“ održat će Gvido Piasevoli, dipl.ing, u četvrtak 27. svibnja 2021. godine u 10:00 sati. Na webinaru će biti predstavljene ključne informacije o Eleonorinom sokolu, kao jednoj od rijetkih sredozemnih vrsta sokola koji se gnijezdi na području Splitsko-dalmatinske županije, ali i o istraživanjima ove vrste sokola koja provodi Javna ustanova „More i krš”. Webinar će biti održan putem virtualne platforme „Zoom“ na koju se prethodno potrebno registrirati na sljedećoj poveznici: https://zoom.us/ U nastavku je prikazan program održavanja webinara s pripadajućom temom i predavačem. 10:00 – 11:00 ČETVRTI WEBINAR IZMEĐU NEBA I MORA – ELEONORIN SOKOL Gvido Piasevoli, dipl.ing. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Splitsko-dalmatinske županije „More i krš” Ljubazno bismo Vas zamolili da nam potvrdite sudjelovanje najkasnije tri dana prije održavanja četvrtog webinara na sljedeću adresu e-pošte: jelena.kurtovic@moreikrs.hr Poveznica za pristupanje četvrtom webinaru: https://zoom.us/j/99220368959?pwd=TWNNRG9kNnZrUFRpZC9ic0ZHd2VPdz09

Skip to content