More i krš

Javna ustanova More i krš

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Splitsko-dalmatinske županije „More i krš“ priključila se novoj kampanji podizanja svijesti javnosti na razini Europe koja poziva sve na sprječavanje širenja invazivnih stranih vrsta. Tom prigodom predavanje je održala viša stručna suradnica JU na temu invazivnih vrsta, 24. studenog 2022. godine u Sinju. Predavanju je bilo nazočno cca 20 nositelja i članova poljoprivrednih gospodarstava (PG) koji su imali priliku nešto više saznati o invazivnim vrstama biljaka i životinja, opasnostima koje one predstavljaju za autohtone (zavičajne) vrste, ljudsko zdravlje, prirodu i gospodarstvo. Upoznati su sa svih 28 vrsta Unijinog popisa koje su zabilježene u RH, načinima njihovog dospijeća te kako trebaju biti oprezni s korištenjem stranih vrsta.

Ljudi namjerno ili nenamjerno prenose strane vrste iz njihovog prirodnog područja rasprostranjenosti u druge dijelove svijeta. Na taj način bez loših namjera u prirodu unose vrste koje nemaju prirodnih neprijatelja i nekontrolirano se šire u novom povoljnom okruženju. Kao i domaće vrste strane vrste koriste isti prostor i hranu te su u kompeticiji s njima. Veličina štete koju uzrokuju invazivne vrste te troškovi njihovog suzbijanja su ogromne, a ovise velikim dijelom o pravovremenom prepoznavanju i prijavi takvih vrsta.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja sudjelovalo je u projektu „Invazivne strane vrste: Poboljšanje razumijevanja i komunikacije“  u koji su bile uključene i vladine agencije, trgovinske organizacije, nevladine organizacije i istraživačke institucije diljem Europe. Napravljen je niz materijala uključujući postere, animacije i grafike za društvene mreže kroz navedeni projekt kako bi se javnosti prenijele ključne poruke.

Skip to content