More i krš

Javna ustanova More i krš

Za vrijednosti rijeke Jadro znali su i davni narodi. Još su stari Iliri gradili kuće pokraj njezina korita i pili vodu kakve na daleko nije bilo. Krijepila ih je kad su odlazili u ratove protiv Rimljana. 

Vode su se razlijevale vodovodima i fontanama, a privukle su i velikog rimskog cara Dioklecijana da u blizini sagradi svoju palaču i da pije vodu iz te iste rijeke. Nakon rimljana, na Riku su stigli Hrvati i ona im je postala duhovna snaga. U njezinim vodama pokrštavali su se baš kao u biblijskom Jordanu. 

Za područje Dalmacije karakteristične su relativno kratke i izolirane rijeke s riječnim dolinama i kanjonima u kršu. Zahvaljujući izuzetnoj raznolikosti vrsta i koncentraciji endema na malom prostoru, Dalmacija je prepoznata kao ‘vruća točka’ raznolikosti i jedno od središta endemizma europske ihtiofaune. 

Danas u rijeci Jadro pronalazimo rijetku Mekousnu pastrvu, čije karakteristike se vidno razlikuju ovisno o području. Tako danas razlikujemo Salmo obtusirostirs – Salonitana u rijeci Jadro i Salmo obtusirostirs  u rijeci Vrljici. 

Zbog života i razvoja endemske podvrste Mekousne pastrve Solinke, gornji tok rijeke proglašen je 1984. godine posebnim ihtiološkim rezervatom. Površina tog ihtiološkog rezervata je cca 78 000 m2, a predstavlja vodotok rijeke Jadro od izvora do Uvodića mosta.

Solinka je ekonomski  izrazito vrijedna vrsta, te dugi niz godina Ustanova ‘More i Krš’ ima za cilj očuvanje ove jedinstvene vrste od izumiranja. Mekousna pastrva ugrožena je i strogo zaštićena vrsta te ribolov na ovu rijetku vrstu je strogo zabranjen. Prema IUCN-u ova vrsta je prepoznata od Europske unije kao jako ugrožena vrsta. 

Unatoč tomu, ono nije imuno od negativnih utjecaja naselja i prometnica, riječnih barijera i denaturalizacija riječne obale. Danas smo svjedoci sve većeg utjecaja čovjeka na nesmotreno poribljavanje invazivnih i opasnih vrsta koje nedvojbeno ugrožavaju bioraznolikost rijeke Jadro. Stoga danas u rijeci Jadro pronalazimo primjerke Kalifornijske Pastrve, i raznih drugih alohtonih vrsta riba . Zbog kompeticije s invazivnim vrstama, dolazi do opasnog opadanja Autohtone pastvre u rijeci Jadro.

Očuvanjem mekousne pastrve, već dugi niz godina  bavi se Ustanova ‘More i Krš’ koja uvodi najnovije repopulacijske metode mrijesta ove vrste, čiju kulminaciju očekujemo završetkom izgradnje mrjestilišta pastrve u Majdanu.  Kroz cijelu godinu stručni i čuvarski tim ustanove  ‘More i Krš’ provodi i uklanjanje  invazivnih vrsta iz toka rijeke. Proces uklanjanja invazivnih vrsta je jako delikatan te se koristi  elektro ribolovni agregat kalo bi se prilikom ulova selektriao ulov. Selekcija se provodi prilikom ulova kako bi ovu rijetku vrstu spasili od izumiranja a ujedno neozlijeđenu vratili natrag u Jadro.

Skip to content