More i krš

Javna ustanova More i krš

Djelovanjem čovjeka na prirodna staništa mijenjaju se zajednice riba, te su mnoge vrste gotovo nestale ili su se njihove populacije izrazito smanjile. Javna ustanova “More i Krš” Splitsko-dalmatinske županije provela je projekt ,u rijeci Vrljici, umjetnog mriještenja mekousne pastrve. U siječnju i veljači, proveden je izlov Mekousne pastrve i izlov alohtono/invazivne vrste štuke.

Nakon ulova određenog broja matica mekousne pastrve, providi se umjetan mrijest te se oplođene ikre prepštaju procesu inkubacije. Prvi put se inkubacijski period odvija u prirodnom riječnom vodotoku kako bi mlađ mekousne pastrve postigla bolje preduvjete za preživljavanjem u rijeci. Ikra mekousne pastrve se u ovakve inkubatore prepušta 22 dan nakon oplodnje, te se do kraja inkubacije nalaze u prirodnom okruženju. Ovakva metoda repopulacije salmonidne vrste je jedinstvena metoda u Hrvatskoj te se provodi jedino na rijeci Vrljici. Od 2023 godine ovakve metode će se provoditi na rijekama Jadro i Vrljika.

Skip to content