More i krš

Javna ustanova More i krš

JU More i krš u suradnji s Udrugom osoba s invaliditetom Imotski započela je s radovima koji imaju za cilj približavanje Imotski bisera Crvenog i Modrog jezera osobama s invaliditetom.

Tako je omogućeno slobodno kretanje s parkinga na Crvenom jezeru prema vidikovcu na Modrom jezeru (glavni vidikovac kod Hasanaginice i vidikovac kraj Topane) postavljanju zaštitne ograde i otvaranje pogleda osobama s invaliditetom.

Nakon završetka ljetne sezone predviđena je i prilagodba sanitarnih objekata na Modrom jezeru osobama s invaliditetom.

Skip to content