More i krš

Javna ustanova More i krš

U suradnji sa Zavičajnom EKO udrugom “Ričice” provedena su istraživanja speleoloških objekata na području naselja Ričice.

Speleolozi Javne ustanove “More i krš” istražili su tri speleološka objekta – dvije špilje i jednu jamu.

Napravljeni su topografski nacrti objekata koji će biti uneseni u Speleološki katastar Republike Hrvatske.

U drugoj fazi istraživanja, biospeleolozi će istražiti podzemnu faunu tih speleoloških objekata.

Ričice su naselje u općini Proložac i u sastavu su Geoparka “Biokovo-Imotska jezera” koji bi kroz dvije godine trebao postati dio svjetske obitelji geoparkova pod zaštitom UNESCO-a.

Provedena istraživanja i planirane buduće speleološke aktivnosti na ovom području, zasigurno će doprinijeti i boljem poznavanju vrijedne podzemne geobaštine i bioraznolikosti  budućeg UNESCO-vog Geoparka “Biokovo – Imotska jezera”.

Skip to content