More i krš

Javna ustanova More i krš

U nadzoru i kontroli značajnoga krajobraza „Kanjon rijeke Cetine“ čuvarska služba tj. čuvari prirode Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Splitsko-dalmatinske županije „More i krš“ pronašli su i zaplijenili 3 vrše kao pokušaj ilegalnoga krivolova na rijeci Cetini.

Iste su uskladištene jer mogu biti dokazni materijal u podnošenju prekršajne ili kaznene prijave.

Iste su pronađene u vodi donjeg toka rijeke Cetine na području „Tisnih stina“ .

Naša služba nastavlja sa aktivnim nadzorom te apeliramo na sve dionike koji su često borave na ovome i ostalim područjima ukoliko naiđu na slične pokušaje nezakonitoga ribolova da nas obavijeste kako bi se spriječile slične radnje, a sve u očuvanju i zaštiti flore i faune rijeke Cetine i ostalih zaštićenih dijelova prirode.

Skip to content