More i krš

Javna ustanova More i krš

U Republici Hrvatskoj na snazi je Zakon o sprječavanju unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanju njima kojim se zabranjuje uvođenje stranih vrsta u prirodu i/ili u ekosustave u kojima prirodno ne obitavaju. Ekosustavi Splitsko-dalmatinske županije, dugi su niz godina zbog loše prakse poribljavani alohtonim i invazivnim vrstama. Takva praksa je uvelike naštetila prirodnom ekosustavu te je potrebno provoditi dodatne mjere očuvanja autohtonih vrsta.

Jedna od takvih mjera provodi se na rijekama Jadro i Vrljika, a riječ  je o cjelogodišnjem izlovu invazivnih vrsta za koje su autohtone vrste glavna prijetnja. U rijeci Vrljici, riječ je o vrsti štuke i babuške koje nisz prirodna vrsta, te je u njih nesmotreno unijeta. Štuka se hrani drugim ribama, žabama i glodavcima, a ide u red najvećeg slatkovodnog grabežljivca nizinskih voda. Štuka je strah i trepet drugim ribama. Dok je Štuka na sjeveru Hrvatske autohtona vrsta i tradicionalni specijalitet mnogih kućanstava, u rijekama Jadranskog slijeva ona predstavlja veliku opasnost za ekosustav. Što je lav u savanama, morski pas u oceanima, to je štuka u slatkim vodama.

Slika- Štuka “Esox Lucius“ – Branimir Jukić

U Rijeci Jadro nema Štuke i Babuške ali „udomaćena“ vrsta Kalifornijske pastrve, koja svojom reprodukcijom i dominacijom teritorija predstavlja opasnost za autohtonu vrstu Mekousne pastrve solinke na svega 4km toka rijeke Jadro.

Dokazano je da je ta vrsta kritično ugrožena te je njen istoimeni „srodnik“ nestao iz rijeke Krke.

Slika- Mekousne pastrve „Salmo Obtusirostris“ – Branimir Jukić

Zbog toga čuvari prirode javne ustanove „More i krš“ cijelu godinu rade naselektivnoj eradikaciji invazivnih vrsta  koje negativno utječu ne samo na prirodnu baštinu u jadranskom slijevu nego i cijeli ekolstustav. Rijeke Vrljika i Jardo  nisu prirodno stanište navedenih vrsta, zbog čega čuvari prirode kontrolom populacije održavaju biologiju staništa.

Izlov se provodi selektivno, električnim agregatom pri čemu ne može doći do oštećenja endemskih vrsta.

Slika –  selektivnog izlova-Zvonimir Matijević

Također Javna ustanova “More i krš” u sklopu projekta uređenja izletišta na izvoru rijeke Jadro, izrađuje mrjestilište za kontrolu invazivnih i zaštitu ugroženih ribljih vrsta unutar zaštićenih područja s naglaskom na posebni ihtiološki rezervat ,,Jadro“. Na Jadru se planira s novim aktivnostima očuvanja mekousne pastrve, gdje se također nadzire potreba za povećanjem broja jedinki mekousne pastrve umjetnim mrijestom

Zvonimir Matijević

Skip to content