More i krš

Javna ustanova More i krš

Od 26. – 28. listopada 2022. održan je trening modul „Planiranje upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže“ u prostorijama Javne ustanove „Nacionalni park Krka“, Eko-kampus Krka u Puljanima. Kako je tematski trening prvenstveno namijenjen djelatnicima javnih ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže koji aktivno sudjeluju u procesu planiranja upravljanja područjima, nazočila je i viša stručna suradnica naše JU. Treningu su nazočili i službenici Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja koji prate iste procese te analiziraju nacrte planova upravljanja.

Cilj održavanja ovog treninga bio je usvajanje osnovnih znanja i vještina vezanih uz proces planiranja upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže. Treningom su obuhvaćene teme vezane uz proces planiranja upravljanja, identifikaciju, analizu i uključivanje dionika; evaluaciju/analizu stanja područja; postavljanje ciljeva te definiranje aktivnosti i pokazatelja; planiranje troškova provedbe i kapaciteta; upravljačku zonaciju te veze između planova upravljanja i drugih upravljačkih dokumenata. Trening je proveden uz predavanja, rad u grupama i terenski obilazak područja Roški slap.

Trodnevni modularni trening je održan u sklopu elementa 2 OPKK projekta Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000 koji je posvećen edukaciji dionika za upravljanje ekološkom mrežom, a izvodila ga je zajednica ponuditelja DvokutECRO i ZaVita.


Skip to content