More i krš

Javna ustanova More i krš

VITTURI

Prvi perivoj u Kaštelima podigao je plemić Radoš Micheli Vitturi u drugoj polovici 18. stoljeća. Bio je ugledan poljoprivredni stručnjak, te predsjednik Agrarne akademije u Lukšiću. Danas je perivoj poznat kao Park Vitturi. Zaštićen je kao spomenik parkovne arhitekture od 1968. godine, te kao spomenik kulture. Zauzima površinu od 0,75 ha.

U parkovnom inventaru danas se u prvom redu ističu sredozemni elementi: alepski bor (Pinus halepensis), čempres (Cupressus sempervirens), lovor (Laurus nobilis)… Najzamjetnijih dimenzija je primjerak staroga bora. Vrlo je karakterističan dio parka „parter“ s oblikovanim šimširom (Buxus sempervirens). Zastupljeno je i nekoliko egzotičnih i rijetkih vrijednih primjeraka stoljetnih stabala kao što je firmijana (Firmiana simplex) iz porodice kakaovaca. Pored hortikulturne vrijednosti, park u svom sastavu ima i klasicističke graditeljske elemente.

Skip to content