More i krš

Javna ustanova More i krš

MODRO JEZERO

MODRO JEZERO Modro jezero se, za razliku od Crvenog, nalazi na samom rubu grada. Padine mu nisu toliko strme kao u Crvenom, te je čak izgrađen put do dna i to još 1907. godine. Jezero je, kao i Crveno, locus typicus za riblju vrstu basak, te također ovisno o podzemnim vodama. Ljeti je jezero gradsko kupalište Imotskog, […]

CRVENO JEZERO

CRVENO JEZERO Crveno jezero je prema morfološkoj klasifikaciji jama. Visina vode u njemu varira ovisno o sezoni, a vodom se opskrbljuje iz podzemnih kanala, te ne ovisi o lokalnim oborinama. Jezero je locus typicus za dvije riblje vrste – imotsku gaovicu (Phoxinellus adspersus) i basak (Rutilus basak). Ime je dobilo po crvenim stijenama od kojih su građeni […]

VRANJAČA

VRANJAČA Otkrivena je 1903. godine od strane lokalnog stanovnika. Njegovi potomci, ujedno i vlasnici zemljišta na kojem je ulaz u špilju, i danas organiziraju posjete i vode brigu o špilji. Bogati špiljski ukrasi i njihovi maštoviti nazivi odražavaju asocijacije pojedinih formi na određene likove i oblike. Špilja je značajna i kao arheološko nalazište neolitske kulture […]

JABUKA

JABUKA Otok Jabuka je vulkanske građe i neobičnog oblika. Visoka je cca 96 metara. Utjecaj mora (posolica) i suše u ljetnim mjesecima je velik. Gniježđenje galeba klaukavca je masovno, a vjerojatno i morskog vranca, sivog sokola i Eleonorina sokola. Moguće je da ima i određeno značenje i za migracije ptica kao odmorište. Priča o izumrlom […]

DIVLJA KRUŠKA (PYRUS AMYGDALIFORMIS)

DIVLJA KRUŠKA (Pyrus amygdaliformis) Ovaj primjerak autohtone divlje kruške relativno velikih dimenzija i starosti (oko 6 m visine, oko 150 godina star) predstavlja ostatak nekadašnjih šuma, koje su ljudskim utjecajima degradirane. Osim ove činjenice, nema nekih posebnih vrijednosti za zaštitu prirode.

MODRA ŠPILJA

MODRA ŠPILJA Otkrivena i opisana 1884. godine od strane austrijskog diplomata, slikara, istraživača itd. baruna Eugena von Ransonneta. Specifični svjetlosni efekti nastaju prelamanjem sunčeva svjetla u moru. Ovakvi svjetlosni efekti nisu nepoznat fenomen i u nekim drugim špiljama na Sredozemlju. Jedna od dosta sličnih (osim svjetlosnih efekata) špilja s morskim ulazom na širem području Visa […]

BRUSNIK

BRUSNIK Specifična vulkanska geološka građa je temeljni fenomen ovoga spomenika prirode. Vrlo veliki oblutci (žalo) znak su vrlo snažnog rada mora. Na otoku je masovno gniježđenje galeba klaukavca, vjerojatno jednog para sivog sokola, te morskih vranaca. Brusnička gušterica je jedna od podvrsta krške gušterice Podarcis melliselensis, kakvih ima po mnogim našim malim otocima. Umjetno su naseljeni […]

Skip to content