More i krš

Javna ustanova More i krš

Uz veliku svečanost i konferenciju, započela je provedba petogodišnjeg projekta Improve River LIFE pod nazivom ‘Poboljšanje stupnja očuvanosti ciljnih vrsta i tipova staništa Natura 2000 kroz poboljšanje riječne povezanosti’. Fokus ovog projekta je obnova staništa i populacije mekousne pastrve u rijekama Jadro i Vrljika, kroz uklanjanje umjetnih pregrada i osiguravanje prohodnosti vodotoka za riblje vrste.

Nositelj ovog ambicioznog projekta je Zavod za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, a partneri su Javna ustanova „More i krš“, Hrvatske vode te Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Vrijednost projekta iznosi 4 736 406.36 eura, pri čemu je ostvareno sufinanciranje od 75%.

Ovaj projekt odabran je među 10% projekata koji su dobili financijsku podršku iz Life sredstava Europske unije.

Projekt Improve River LIFE ima za cilj ne samo očuvanje mekousne pastrve i obnovu staništa u rijekama Jadro i Vrljika, već i izgradnju katastra umjetnih pregrada na svim vodotocima u Republici Hrvatskoj. Umjetne pregrade narušavaju ekološke čimbenike u vodenom sustavu te onemogućavaju migraciju ribljih vrsta nizvodno i uzvodno. Mnoge od tih pregrada, izgrađene prije mnogo godina, danas nisu u funkciji te predstavljaju prepreku za prirodne procese u rijekama.

Ovaj projekt osigurat će fokusiran i intenzivan rad na terenu. Kroz njega ćemo stvoriti polazišnu osnovu za održivost svih aktivnosti koje će se tijekom narednih 60 mjeseci implementirati.

Uklanjanje umjetnih pregrada bit će ključno za obnovu rijeka i staništa te će omogućiti slobodnu migraciju ribljih vrsta, čime će se značajno doprinijeti očuvanju biološke raznolikosti i ekološke ravnoteže u vodnim ekosustavima.

Projekt Improve River LIFE predstavlja veliki napredak u očuvanju rijeka i staništa u Republici Hrvatskoj te pokazuje važnost međusektorske suradnje i angažmana kako bi se postigao dugoročan pozitivan utjecaj na okoliš.

 

Skip to content