More i krš

Javna ustanova More i krš

Na temelju članka 39. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“, broj 83/23), Pravilnika o sadržaju plana upravljanja pomorskim dobrom („Narodne novine“, broj 153/23) i Statuta Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Splitsko-dalmatinske županije MORE I KRŠ, Javna ustanova objavljuje:

JAVNO SAVJETOVANJE O PRIJEDLOGU PLANA UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM UNUTAR ZAŠTIĆENIH PODRUČJA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE U RAZDOBLJU 2024. – 2028.

Tijekom javnog savjetovanja zainteresiranoj javnosti biti će omogućen uvid na Prijedlog plana upravljanja na službenim internetskim stranicama Javne ustanove. Prijedlog Plana upravljanja može se preuzeti na sljedećoj poveznici: Prijedlog plana upravljanja

Javno savjetovanje o Prijedlogu Plana upravljanja trajat će 30 dana i to od 11. travnja 2024. do 10. svibnja 2024. godine.

Prijedlozi, mišljenja i primjedbe javnosti mogu se dostaviti putem Obrasca na sljedeće načine:

– poštom na adresu: Javna ustanova „More i krš“, Prilaz braće Kaliterna 10, 21 000 Split, s naznakom „Javna rasprava o prijedlogu Plana upravljanja“,

– na e-mail adresu Javne ustanove „More i krš“ info@moreirks.hr.

Skip to content